PHAN VĂN THỊNH: Hoa khai


Ngày qua môi cười

khóc đời thương vay

Ngày qua nghe đầy

cuộc mộng trên tay

Ngày qua ngày qua

sương trắng mi gầy...

 

aninternet

(Ảnh: Internet)

 

Tìm em chân mòn

Đâu hạt sương rơi

Tìm em hoa cười

Nụ ngời sương treo

Tìm em, tìm em...

Mây cuối lưng đèo.

 

Tìm em trên đỉnh

Ngón đời thon thon

Bàn tay vô tình

Vỗ cánh chim ngoan

Bàn tay, bàn tay

Ôi nát tim người.

 

Tìm em thiên đường

Hay miền quê hương

Lời xưa chưa từng

Ngỏ lời yêu thương

Lời yêu, lời yêu...

Đã chín môi người.


Thôi thì ta tìm

Một nhành sương mai

Trên nụ hoa khai

Vài hạt long lanh

Long lanh, long lanh

Thơm ngát hiên đời.


P.V.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com