THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: CÁC VỊ TỔ NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM - Mục lục

Lê Minh Quốc: CÁC VỊ TỔ NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM - Mục lục

Mục lục
Lê Minh Quốc: CÁC VỊ TỔ NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Mục lục
Tất cả các trang

 

Mục lục

Vua Hùng - biểu tượng sự đoàn kết, thống nhất của dân tộc Việt

Thánh Tản Viên - bách nghệ tổ sư của nước Nam

Thánh Gióng - biểu tượng chống ngoại xâm của dân tộc Việt

Chử Đồng Tử - ông tổ nghề buôn

Thánh mẫu Liễu Hạnh - một sức sống bền vững và biến hóa

Những ông tổ nghề gốm

Nguyễn Minh Không, Dương Không Lộ - tổ nghề đúc đồng

Nguyễn Công Truyền - tổ nghề gò đồng

Những ông tổ nghề mộc

Tổ nghề làm giấy là ai?

Công cháu Thiều Hoa - tổ nghề dệt lụa

Phùng Khắc Khoan - tổ nghề dệt lược và nghề trồng ngô

Phạm Đôn Lễ - tổ nghề dệt chiếu

Lê Công Hành - ông tổ nghề thêu

Trần Hòa, Trần Điện, Trần Điều - tổ nghề kim hoàn

Tuệ Tĩnh thiền sư - ông tổ thuốc Nam

Trần Lư - tổ nghề sơn

Nguyễn Kim, Vũ Văn Kim, Trương Công Thành - tổ nghề khảm trai, khảm xà cừ

Lương Nhữ Hộc - ông tổ nghề khắc bản in

Nguyễn Thời Trung - tổ nghề đóng giày

Những tổ sư trong nghề tuồng hát

Đinh Lễ, Bạch Hoa - tổ ca trù

Trần Quốc Đĩnh - tổ nghế hát xẩm

Ông Tà -  tổ của nghề “ăn ong” phương Nam

Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com