TUỔI HOA: Số đặc biệt PHẬT ĐẢN

 

tuoiho-so-phat-dan

Phát hành ngày 15.5.1973, số 201. Có sự cộng tác bài vở của Nam Quân, Hứa Thiên Hương, Lê Thị Thái Bình, Tôn Nữ Quỳnh Trâm, Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Thị Quảng Bình, Nguyên Ly... Tranh bìa Vy Vi. 62 trang, kể cả bìa, giá bán 40 đồng. Post lại hai bài thơ in trong số này:

tho-phat-dan-tuoi-hoa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment