HỘI HOẠ Bài viết Craig Thomas Gallery – Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi!

Craig Thomas Gallery – Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi!

Craig Thomas Gallery – Tet Special

 

Happy Year of the Pig to everyone! 

Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi!

Liêu Nguyễn, Hoa Mai, Mai Flowers, 2017, Acrylic trên vải bố, Acrylic on canvas, 110 x 140 cm

After a busy year of solo exhibitions for artists from Hanoi, Hue, and Saigon, and a month long exhibition in New York City, CTG will close the Year of the Dog and welcome in the Year of the Pig with a group exhibition of new works by a dozen of our favorite artists.

Sau một năm nhộn nhịp với các triển lãm cá nhân của các hoạ sĩ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, và một tháng triển lãm ở thành phố New York, CTG sẽ khép lại năm Mậu Tuất và chào đón năm Kỷ Hợi bằng triển lãm nhóm các tranh mới của mười hai hoạ sĩ rất được yêu thích của phòng tranh.

Phạm Thanh Toàn, Sự Lựa Chọn, Choice, 2018, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 250 x 150 cm

CTG’s Tet Special 2019 show will be on display starting 25 January and will continue through the Tet holidays before ending on 25 February 2019.  

Triển lãm Tết Đặc Biệt 2019 của CTG sẽ bắt đầu trưng bày từ ngày 25 tháng 1 xuyên suốt các ngày Tết, và kết thúc vào ngày 25 tháng 2 năm 2019.

Ngô Văn Sắc, Sáng Chủ Nhật, Sunday Morning, 2018, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 158 x 158 cm
CTG is open from 11-6 on Mondays through Saturdays and from 12-5 on Sundays. The gallery will be open normal hours during the Tet holidays.  We are also available to open at other times on an appointment basis.

CTG mở cửa từ 11-18 giờ từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và 12-17 giờ các ngày Chủ Nhật. Phòng tranh sẽ mở cửa bình thường trong suốt các ngày Tết. Chúng tôi cũng sẵn sàng mở cửa vào các giờ khác nếu có hẹn trước.

Trương Thế Linh, Flash, 2018, Acrylic trên vải bố, Acrylicl on canvas, 150 x 100 cm
CTG has a rich program of events planned for 2019 featuring both many of our favorite artists who have previously shown at the gallery as well as two shows by talented young artists having their first curated gallery exhibitions. 

CTG đã lên kế hoạch rất nhiều sự kiện cho năm 2019, bao gồm triển lãm của các hoạ sĩ rất được yêu thích của phòng tranh, vốn đã từng triển lãm trước đây tại phòng tranh, cùng với hai triển lãm của các hoạ sĩ trẻ tài năng lần đầu triển lãm do phòng tranh giám tuyển.

Lim Khim Ka Ty, Ngủ Trưa, Taking A Nap, 2018, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 110 x 160 cm

 

 

As a special treat this year, CTG will proudly be showing the work of highly acclaimed Paris-based artist Nguyen Cam at the gallery in the fall. Watch this space for more details and Happy New Year to all!

Điều đặc biệt năm nay, CTG rất hân hạnh trưng bày tranh của hoạ sĩ nổi tiếng đến từ Paris Nguyên Cầm tại phòng tranh vào mùa thu này. Hãy theo dõi phòng tranh để biết thêm chi tiết và Chúc Mừng Năm Mới!

 

 

 

Nguyên Cầm, Sông Hồng, Red River, 2015, Sơn dầu trên vải bố, Oil on canvas, 146 x 194 cm

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com