THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: TỎ TÌNH ĐÊM BA MƯƠI

LÊ MINH QUỐC: TỎ TÌNH ĐÊM BA MƯƠI

 

Untitled-1tinhco-tho-QUntitled-1tinhco-tho-Q12(nguồn: Tập san Tuổi Thanh Xuân - NXB Tổng hợp Tiền Giang số tháng 1.1989)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson