THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút TIỂU NHỊ: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG CHUỘT

TIỂU NHỊ: TẢN MẠN VĂN CHƯƠNG CHUỘT

 

TAN-MAN-VAN-CHUONG-CHUOT-t

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số Tất niên 15.1.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson