THỂ LOẠI KHÁC Biên Khảo LÊ MINH QUỐC: GIAN LẬN TRONG THI CỬ NGÀY XƯA

LÊ MINH QUỐC: GIAN LẬN TRONG THI CỬ NGÀY XƯA

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: GIAN LẬN TRONG THI CỬ NGÀY XƯA
Kỳ 1: XÓA BỎ “SINH ĐỒ BA QUAN”
Kỳ 2: Tuồn đề thi cho thí sinh, đi thi hộ
Kỳ 3: TRÁO BÀI, SỬA BÀI LÚC CHẤM THI
Tất cả các trang

 

CHUREN-DENGIAN-LAN-TRONG-THI-CU-NGAY-XUA

KỲ 1:

1-quang-can-truong-thi-nam-18951r

Kỳ 1:

XÓA BỎ “SINH ĐỒ BA QUAN”Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson