BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: VỊ XUYÊN CÓ TÚ XƯƠNG, DỞ DỞ LẠI ƯƠNG ƯƠNG

LÊ MINH QUỐC: VỊ XUYÊN CÓ TÚ XƯƠNG, DỞ DỞ LẠI ƯƠNG ƯƠNG

 

vi-xuong-co-Tu-xuiong(Nguồn: Báo ANTG cuối tháng - số 203,  tháng 7.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC:

VỊ XUYÊN CÓ TÚ XƯƠNG

DỞ DỞ LẠI ƯƠNG ƯƠNG

w.leminhquoc.vn/van-xuoi/nhat-ky/4460-le-minh-quoc-nhat-ky-1072018.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson