THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: ẤU Ơ CÁI NGỦ

LÊ MINH QUỐC: ẤU Ơ CÁI NGỦ

Cái ngủ đang ở nơi đâu?

Đêm hôm khuya khoắt mà sao chưa về?
Bạn bè nghịch ngợm rủ rê
Ham chơi, cái ngủ mải mê la cà…

Cái khóc lấn lướt lân la
Réo rắt rôm rã rề rà rền rang
Ba mẹ cuống quýt quáng quàng:
Ở đâu? Cái ngủ vội vàng về ngay

Em mình đang mếu mặt mày
Chân tay co duỗi quấy nhay đây nè
Ầu ơ cái ngủ có nghe
Thương em thì phải quay về dỗ em

Nóng lòng ba mẹ ẵm lên
Ngộ ghê cái ngủ về liền đó thôi
Em mình nín khóc… à ơi
Ầu ơ… cái ngủ chung nôi vỗ về…
L.M.Q

nguồn: Báo Khăn Quàng Đỏ - số 11(2318) ra ngày 16.3.2022).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com