THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Tình vừa thức dậy

LÊ MINH QUỐC: Tình vừa thức dậy

 

LEMINHQUOC-TINH-VUA-THUC-DAY(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - số XUÂN 2010)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com