THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: DANH NHÂN SƯ PHẠM VIỆT NAM - * MỤC LỤC

Lê Minh Quốc: DANH NHÂN SƯ PHẠM VIỆT NAM - * MỤC LỤC

Mục lục
Lê Minh Quốc: DANH NHÂN SƯ PHẠM VIỆT NAM
* MỤC LỤC
Tất cả các trang


MỤC LỤC

 

Chu Văn An

Ngôi sao Bắc Đẩu của nền giáo dục đời Trần

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bậc thầy của thế kỷ XVI

 

Ngô Bảo

Người thầy dạy môn sinh viết chữ đẹp

 

Phạm Quý Thích

Bậc thầy đào tạo nhiều nhân tài cho xã hội

 

Vũ Tông Phan

Người thầy đạo cao đức trọng của đất Thăng Long

 

Bùi Dương Lịch

Người thầy soạn sách giáo khoa dạy trẻ con

 

Giáo Hiến

Người khai tâm cho anh em Tây Sơn

 

Võ Trường Toản

Xử sĩ Gia Định

 

Phan Văn Nghị

Môn sinh kính trọng như cha

 

Nguyễn Đình Chiểu

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

 

Nguyễn Thức Tự

Bậc thầy lừng danh trên đất Lam Hồng

 

Lê Văn Miến

Người thầy đạo cao đức trọng

 

Lương Văn Can

Bậc thầy đáng kính của Đông Kinh Nghĩa Thục

 

Nguyễn Quyền

Giám học của trường Đông Kinh Nghĩa Thục

 

Nguyễn An Khương

Người thầy Đông Kinh Nghĩa Thục ở phương Nam

 

Nguyễn Hiệt Chi

Người thầy dạy học trò theo chí hướng của phong trào Duy Tân

 

Võ Liêm Sơn

Người thầy “thờ nước vẹn lòng trung”

 

Dương Quảng Hàm

Người thầy tiêu biểu của trường Bưởi

 

Bùi Kỷ

Người thầy nặng lòng với quốc văn

 

Cao Xuân Huy

Nhà đạo học của thế kỷ XX

 

Ca Văn Thỉnh

Người thầy mẫu mực của đất Bến Tre

 

Nguyễn Hữu Tảo

Người đặt nền móng cho khoa Tâm lý - Giáo dục học

 

Đông Hồ

Người đi tìm cảm hứng từ tiếng Việt

 

Lê Thước

Người thầy soạn nhiều sách giáo khoa

 

Nguyễn Lân

Một tình yêu dành cho tiếng Việt

 

Phạm Thiều

Gương sáng để học trò noi theo

 

Ngô Gia Hy

Người thầy luôn quan tâm đến thế hệ trẻ

 

Phạm Ngọc Hiển

Thần tượng cuả thế hệ trẻ Cà Mau

Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com