THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM - * Mục lục

Lê Minh Quốc: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM - * Mục lục

Mục lục
Lê Minh Quốc: DANH NHÂN CÁCH MẠNG VIỆT NAM
* Mục lục
Tất cả các trang

Mục lục

 

Nguyễn Cao

Còn mãi tinh thần với núi sông

 

Phạm văn Tráng, Nguyễn Khắc Cần

Những tiếng bom thức tỉnh hồn nước

 

Bạch Xỉ

Trăm năm tâm sự trời soi thấu

 

Nguyễn Hàng Chi

Máu tươi tuôn chảy với đồng bào

 

Phan Xích Long

Linh hồn cuộc khởi nghĩa năm 1913 tại Sài Gòn

 

Duy  Tân, Trần Cao Vân

Xoay trời chuyển đất thử ra tay

 

Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn

Linh hồn của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917

 

Phạm Hồng Thái

Vang dội tiếng bom Sa Diện

 

Lê Hồng Sơn

Nước mất nhà tan ngất hận thù

 

Phạm Tất Đắc

Muốn đem máu đỏ nhuộm màu non sông

 

Tô Hiệu

Nhân cách mẫu mực của một người cộng sản

 

Nguyễn Phong Sắc

Gióng trống đại đồng, phất cờ xã hội

 

Nguyễn Nghiêm

Đem thân ra mà luyện đá vá trời

 

Châu Văn Liêm

Thề cùng gánh vác với non sông

 

Lý Tự Trọng

Bất tử ở tuổi 17

 

Nguyễn Khắc Nhu

Quyết đem cái chết giục đồng bào

 

Ký Con Đoàn Trần Nghiệp

Sống thác đôi đường trọn trước sau


Hoàng Cầm

“Cha đẻ” của bếp nuôi quân nổi tiếng thời chống Pháp

 

Bông Văn Dĩa

Người đầu tiên mở tuyến đường Trường Sơn trên biển

 

Võ Bẩm

Vị tư lệnh đầu tiên mở đường


Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com