THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM ĐI TIÊN PHONG - LỜI NÓI ĐẦU

Lê Minh Quốc: NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM ĐI TIÊN PHONG - LỜI NÓI ĐẦU

Mục lục
Lê Minh Quốc: NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM ĐI TIÊN PHONG
LỜI NÓI ĐẦU
Tất cả các trang

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

LÊ VĂN HƯU

Người soạn quốc sử đầu tiên của Việt Nam

ĐẶNG MINH KHIÊM

Người mở đầu loại thơ vịnh sử Nam bằng chữ Hán

THOẠI NGỌC HẦU

Dấu ấn đầu thế kỷ XIX trên dòng kinh ở phương Nam

TỐNG HỮU ĐỊNH

Người có sáng kiến “ca ra bộ” mở đầu nghệ thuật sân khấu cải lương

NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ

Người quyết định sự nghiệp hiện đại hóa sân khấu chèo nửa đầu thế kỷ XX

CAO VĂN LẦU

Cha đẻ của bài “vọng cổ”-  bản nhạc vua trên sân khấu ca kịch

VŨ ĐÌNH LONG

Người đầu tiên soạn kịch theo lối Âu Tây

TRẦN TẤN QUỐC

Người đứng ra lập giải thưởng cho nghệ sĩ

TẠ DUY HIỂN

Cánh chim đầu đàn của  nghệ thuật xiếc Việt Nam

NAM SƠN

Người đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương

PHAN KHÔI

Người khởi xướng phong trào “thơ mới”  trong thi ca Việt Nam hiện đại

THẾ LỮ

Người phá những lề lối trói buộc trong thơ văn đương thời

HOÀNG TÍCH CHU

Người tiên phong cách tân báo chí Việt Nam

TAM LANG

Người mở đầu thể loại phóng sự ở Việt Nam

TRẦN CHÁNH CHIẾU

Người lập tập đoàn kinh tế đầu tiên ở miền Nam

BẠCH THÁI BƯỞI

Người đầu tiên khai thác vận tải đường thủy đầu thế kỷ XX

NGUYỄN SƠN HÀ

Người đầu tiên sản xuất sơn theo  công nghệ hiện đại

TRƯƠNG VĂN BỀN

Người vinh danh xà bông Việt Nam

NGUYỄN LỘC

Người sáng lập môn phái VoViNam


Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com