Nhà văn Đoàn Thạch Biền tặng sách (III)

 

sachanh-Btang--1sachanh-Btang--2

Cùng một chủ đề:

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tăng sách (I)

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tặng sách (II)

sachanh-Btang--3R

 

Chiều ngày 29.XI.2014, nhà văn Đoàn Thạch Biền tặng thêm những quyển sách mới. Về nhà, đã khuya. Cúp điện. Không gian tối mù tối mịt. Xòe bàn tay trước mặt, nhìn không thấy rõ. Lật quyển Tùng Thiện Vương (1819 - 1870), trang 19, đọc được câu này:

Tiện hữu văn chương hữu tính tình

Khởi quan thị vật mãi công danh

(Mượn chỗ văn chương ngụ tính tình

Há đem mua lấy chút công danh).

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment