Nhà văn Đoàn Thạch Biền tặng sách

 

sach-Bien-tang-1R

sach-Bien-tang-2R

 

Chiều ngày 11.10.2014, nhà văn ĐOÀN THẠCH BIỀN đã tặng Lê Minh Quốc những quyển sách quý. Biết Q mê Truyện Kiều, anh đọc câu 545 - 546:

Gìn vàng giữ ngọc cho hay

Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời

Nghe thế, bèn lấy câu 449 -450 mà rằng:

Vầng trăng vằng vặc giữa trời,

Đinh ninh hai miệng một lời song song 

Xin cám ơn anh.

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment