Chân dung nữ sĩ NGUYỄN THỊ MANH MANH

 

nguyenthikiem

(nguồn: Internet)


Ảnh này không có trong tập Nữ sĩ Nguyễn Thị Manh Manh (NXB Văn Nghệ TP.HCM - 1988) do Thanh Việt Thanh & Thiện Mộc Lan biên soạn, sách dày 200 trang, có lẽ đây là tập sách viết đầy đủ nhất về bà. Dòng chữ ghi trên ảnh là bút tích của bà, ghi tên thật Nguyễn Thị Kiêm.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment