BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Một trong những bài báo đầu tiên (1988)

Một trong những bài báo đầu tiên (1988)

 

mot-trong-nhung-bai-bo-dau-tien-cua-QGhi chú:

Một trong những bào báo đầu tiên của Q khi làm báo TT. Ký bút danh Vĩnh Phúc, Trần Thị Vĩnh Phúc

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com