DIRECT AID PROGRAM (DAP) SIGNING CEREMONY 2013-2014

 

PRESS RELEASE
8 January 2014

DIRECT AID PROGRAM (DAP) SIGNING CEREMONY 2013-2014

HCMC, 8 January 2014, the Australian Consulate-General celebrated the awarding of funds through its Direct Aid Program (DAP) 2013-14 with an official signing ceremony in HCMC. DAP recipients, local  authorities and media from 8 southern provinces attended the event. The Australian Consulate-General  awarded grants to 11 projects in 2013-14 in a wide range of sectors from community healthcare to small-

scale infrastructure projects.

su-quan-Uc-1


Consul General Mr John McAnulty said “I understand that sometimes, in the hands of a group of capable and passionate individuals like yourselves, a small amount of funding is all that is needed to ease humanitarian  hardship and bring about dramatic positive change. But large-scale grants programs are out of reach for most of you. This is what makes the Australian Government’s DAP so unique, and is why I am proud to be  awarding these funds this morning. I and my team look forward to visiting your communities later this year  to see the impact that these grants are having on the quality of life of those who you are working so hard to help”.

The Australian Government’s Direct Aid Program (DAP) is a unique small-scale grants program which aims  to assist individuals, community groups, NGOs, and other organisations engaged in development activities  in Vietnam on a not-for-profit basis which do not have access to large-scale aid or grants programs. Each year the Australian Consulate-General receives a large number of high-quality and worthwhile project applications, making the selection process for these grants very competitive.

DAP funding is in addition to the larger-scale aid projects funded by the Australian Government, whose non refundable aid to Vietnam in 2013-14 is expected to total approximately AUD159.1 million. This includes funding for Australia’s biggest aid project yet in Vietnam, the Cao Lanh bridge project, the ground-breaking for which was held in October 2013.

For further information about Australia’s development assistance to Vietnam, please visit http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/vietnam.

For further information relating to this media release, please contact Ms Trang Nguyen, Public Diplomacy Officer, Australian Consulate-General at 3521 8134 or email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .


THÔNG CÁO BÁO CHÍ 8/1/2014

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP (DAP) 2013-14

TPHCM 8/1/2014, Tổng Lãnh Sự Quán Úc đã tổ chức buổi lễ ký kết trao tặng viện trợ trong khuôn khổ  chương trình Viện Trợ Trực Tiếp (DAP) 2013 - 2014. Tham dự có các tổ chức đến nhận viện trợ, chính quyền địa phương và giới truyền thông đến từ 8 tỉnh thành khu vực phía Nam. Tổng Lãnh Sự Quán Úc đã trao tặng viện trợ cho 11 dự án trong năm 2013 - 2014 thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

Tổng Lãnh Sự, Ông John McAnulty phát biểu tại buổi lễ: “Tôi hiểu rằng đôi khi, trong bàn tay của những cá nhân nhiều tâm huyết và dám nghĩ dám làm như quý vị và trong khi các chương trình viện trợ tầm cỡ lớn nằm ngoài tầm với của quý vị thì chỉ cần một khoản viện trợ nhỏ mang tính nhân đạo cũng đủ góp phần xoa dịu sự nghèo khó và đem đến những đổi thay tích cực đáng kể. Điều này đã làm cho chương trình DAP trở thành chương đặc biệt duy nhất, và đó cũng là lý do vì sao tôi rất vinh dự trao viện trợ này đến quý vị trong buổi sáng hôm nay. Tôi và các cộng sự của mình mong đợi sẽ đến thăm dự án của quý vị trong năm nay để chứng kiến sự đổi thay về chất lượng cuộc sống của những người mà quý vị đang làm việc tích cực để giúp đỡ thông qua khoản viện trợ này”.

1uc-

Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là chương trình viện trợ quy mô nhỏ duy nhất với mục tiêu giúp đỡ  các cá nhân, tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình phát triển tại Việt Nam trên tiêu chí không vì lợi nhuận và nhất là khi các tổ chức này không thể tiếp cận các  khoản tài trợ hoặc chương trình viện trợ quy mô lớn. Hằng năm, Tổng Lãnh Sự Quán Úc nhận được số lượng lớn đơn xin viện trợ chất lượng cao và mang tính cấp thiết, vì thế quy trình lựa chọn các khoản viện trợ này mang tính cạnh tranh cao.

Viện trợ DAP là một phần của các dự án tài trợ quy mô lớn được phân bổ bởi Chính Phủ Úc, với các khoản viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam trong năm 2013-2014 kỳ vọng lên đến khoản 159,1 triệu đô la Úc.

Khoản viện trợ này bao gồm dự án tài trợ lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, dự án Cầu Cao Lãnh với lễ động thổ đã diễn ra vào tháng 10 năm 2013.

Để biết thêm chi tiết về việc trợ giúp phát triển của Úc tại Việt Nam, vui lòng xem trang web:

http://aid.dfat.gov.au/countries/eastasia/vietnam.

Để biết thêm thông tin về thông cáo báo chí này, vui lòng liên hệ Cô Trang Nguyễn, Trợ Lý Đối Ngoại,

Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại số 3521 8134 hoặc email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

PV

(nguồn: Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...