LÊ HƯNG VKD & VKD: Thơ mừng Xuân 2020

IMG_7732LEHUNG_VKD

 

FIN DE L'ANNÉE 2019

* Morceau en prose 1:

Ma chérie, c'en est assez de séparer avec toi après de cette nuit

Combien de jours autant l'année 2019?

Quoique nous avons ensemble une sympathie liée....

Oh maintenant, je sera perdu ma cadette aimable après de cette nuit

* Morceau en prose 2:

Oh maintenant, je sera perdu ma cadette aimable après de cette nuit...

Tandis que l'année 2019 est comme temporel nuage...?

Ma chérie, tu reste dans mon coeur au loin sans cesse ....

Adieu, c'en est assez de séparer avec toi après de cette nuit!


(Bình Dương 31-12-2019)


CHÀO 2019

** Phân khúc thơ 1:

Thôi nhé, EM về... sau tối nay

Hai nghìn mười chín, có bao ngày?

Dẫu sao, thì cũng tình dan díu...

TA mất EM rồi... sau tối nay!


** Phân khúc thơ 2:

TA mất EM rồi... sau tối nay

Hai nghìn mười chín cũng như mây...?

EM đi xa mãi, lưu thương nhớ ...

Thôi nhé EM về... sau tối nay!

TDM 31-12-2019
LÊ HƯNG VKD

Chuyển ngữ:

GOODBYE TO YEAR 2019

Oh dear, thou have got to leave …. after tonight!

Two Thousand Nineteen exists with how many days going by?

However, between thee and me is love left alive….

I’ll lose thee …. after tonight!


***

I’ll lose thee …. after tonight!

Two Thousand Nineteen passes so rapidly?

Flying away forever, causing me greatly to miss thee….

Oh dear, thou have got to leave …. after tonight!

Translated by Vuong Ly

 

CHÀO 2020 


Tôi nghe vang vọng tiếng lao xao...

Phút biệt ly rồi,nhớ biết bao!

Hoa pháo giao thừa, ôi tiếc nuối,

Nàng heo xa mãi... vút trời cao!


****

Tiếng kêu "chút chít" vui làm sao?

Chú chuột xạ hương khúc khích chào:

- Cung chúc tân niên! Canh Tý đến

Trần gian PHÚC LỘC THỌ xuân trao!


VKD               

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson