BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: BÁI, VÁY, XÁ, LẠY NHƯ CHÀY MÁY

LÊ MINH QUỐC: BÁI, VÁY, XÁ, LẠY NHƯ CHÀY MÁY

 

BAIVAIXALAY-NHU-CAH-Y-MAY(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 139 tháng 8.2019)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: BÁI, VÁY, XÁ LẠY NHƯ CHÀY MÁY

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson