Tập sách ĐỊA DANH KHÁNH HÒA XƯA VÀ NAY & GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỘT VÙNG ĐẤT

 

DIA-DANH-KHANH-HOA-XUA-VA-NAY-2R

DIA-DANH-KHANH-HOA-XUA-VA-NAY-1R

Ghi chú:

Sách dày 1.1200 trang in, khổ 14,5x20,5cm. Giá bán: 300.000 đồng. Một công trình nghiên cứu rất có giá trị và tâm huyết của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson