Tạp chí TUỔI HOA: Số Tết Ất Mão 1975

 

tapchi-Tuoi-hoa

 

Số báo này, tranh bìa của họa sĩ Vi Vi - phát hành ngày 25.1.1975 tại Sài Gòn. Tính đến thời điểm này tạp chí Tuổi Hoa phát hành được 231 số. Có thể đây là số cuối cùng chăng? Chủ nhiệm: CHÂN TÍN. Tòa soạn: 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn 3. Dày 98 trang, không kể bìa.


tuoihoa-1975

Trang 72 có in chùm thơ LÊ MINH QUỐC - năm ấy, tôi 16 tuổi


Chia sẻ liên kết này...

Add comment