Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Số người tham gia bình chọn
381
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 14:53
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, 24 Tháng 9 2022 15:18

Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Giao diện đẹp
226 59.3%
Tương tác bạn đọc tốt
75 19.7%
Nội dung phong phú
65 17.1%
Ý kiến khác
15 3.9%