Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Số người tham gia bình chọn
380
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 14:53
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, 12 Tháng 2 2022 16:52

Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Giao diện đẹp
226 59.5%
Tương tác bạn đọc tốt
75 19.7%
Nội dung phong phú
64 16.8%
Ý kiến khác
15 3.9%