LÊ MINH QUỐC: Nhật ký 15 bis.5.2103

 

Say mà chẳng là say

Lòng nhớ về Chị Đẹp

Quốc đúng là "dân chơi"

Nhưng "dân thường chơi đẹp

Lại đè bẹp dân chơi"


nhau-155

Từ trái (đứng): Giản Thanh Sơn. Trần Hoàng Nhân, Lưu Đình Triều. Ngô Kinh Luân, Trần Nhã Thụy, Phạm Thành  Long./ Từ trái (ngồi): Lê Minh Quốc, Lê Văn Nghĩa.

 

Câu thơ viết đùa thôi

Có cả Trần Nhã Thụy

Lại thêm Hồng Thanh Quang

Bất ngờ vừa tạt tới

Đời vui Lưu Đình Triều

Quốc chẳng gì vui mấy

Ngô Kinh Luân làm thơ

Những câu thơ rất mới

Quốc ngồi mong một người

Ấy là Chị Đẹp tới

Lòng cứ lại đìu hiu

Yêu nàng, Quốc  cứ đợi

Vui đi Trần Hoàng Nhân

Việc quái gì phải vội

Còn đây Phạm Thanh Long

Thì bia cứ rót tới

Vui nhé Giản Thanh Sơn

Đời sống không nghỉ ngợi

Chỉ tình bạn anh em

Hãy nhìn Lê Văn Nghĩa

Vẫn còn muốn ngồi thêm

Nhưng lòng lo bốn phía

Ngày sức khỏe đã mòn

Thì vui mà cà khịa

Vui đi Hà Đình Nguyên

Anh em vui là vậy

 

nhau-15.5.-21013

 

Lòng Quốc chỉ nỗi buồn

Chị Đẹp sao chẳng thấy

Đang viết lúc chưa say

Thấy đời vui biết mấy

Thấy đời buồn quá vậy

Vẫn muốn, muốn viết thêm

Say rồi, xin dừng lại

Ngoài sân trăng nhú lên

Yêu  NÀNG là mãi mãi


L.M.Q

(23g ngày 15. 5.2013)

tranhoang-nhabn

Từ trái: Giản Thanh Sơn, Ngô Kinh Luân, Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc, Hà Đình Nguyên, Lưu Đình Triều, Lê Văn Nghĩa, Trần Hoàng Nhân

 

hongthanh-quang-le--minh-quoc

Nhà thơ Hồng Thanh Quang & Lê Minh Quốc (ảnh: Trần Hoàng Nhân)

quocquangnhantrieu

Từ trái: Hồng Thanh Quang, Lê Minh Quốc, Trần Hoàng Nhân, Lưu Đình Triều

 

 

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


trinhduyson