THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN: Sách mới MỘT TRĂM NGÀY TRƯỚC TUỔI HAI MƯƠI

ĐOÀN TUẤN: Sách mới MỘT TRĂM NGÀY TRƯỚC TUỔI HAI MƯƠI

 

100-ngay-1-DTanh-nay-1

 

100-ngay-DT-2-anh-nay-2

 

1oo-nag-DT-anh-nay-3 

Vui như sách mới của mình
Sách của bạn nặng ân tình của nhau
Một thời tuổi trẻ lướt mau
Vẹn nguyên từng chữ trước sau vẫn bền
L.M.Q
(27.3.2019)

leminhquopcva-doan-tuans-anh-nayĐoàn Tuấn & Lê Minh Quốc (1.2019 tại SG)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson