THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: SEN HỒNG

LÊ MINH QUỐC: SEN HỒNG

PDF.InEmail

 

le-minh-quoc-SEN-HONG-1R

(nguồn: Báo CA Đà Nẵng số XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson