THƠ Thơ phổ nhạc LÊ MINH QUỐC: Nguyên vẹn - THỤY ANH

LÊ MINH QUỐC: Nguyên vẹn - THỤY ANH

nguyen-ven

NGUYÊN VẸN

bông hoa đã héo trên tay nàng

đừng ném xuống dòng sông

sớm mai tôi rửa mặt

chạm lại mùi hương cũng điếng lòng

đừng giữ bông hoa trong túi áo

mai kia mặc lại áo nàng

có lẽ tôi chết ngất

khi mùi hương cũ vẫn mênh mang

đừng ép bông hoa vào trang vở

sợ mai mốt lật ra không thấy chữ

vì từ làn hương

sẽ hiện lên chân dung người cũ

xin đưa bông hoa ấy cho tôi

bỏ vào miệng nhai

từ đó,

nàng trong tôi nguyên vẹn hình hài

1999

LÊ MINH QUỐC

http://leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/732-toi-chay-theo-tho.html?start=74Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson