THƠ Thơ phổ nhạc

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 LÊ MINH QUỐC - LÊ TRUNG TÍN: DỖ MÌ ĂN MỖI NGAY
2 LÊ MINH QUỐC - LÊ TRỌNG NGHĨA: HÁT VÈ SINH NHẬT
3 LÊ MINH QUỐC - LÊ TRỌNG NGHĨA: BA VÀ CON
4 LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHÀO THẾ GIỚI BÂY GIỜ CON ĐÃ ĐẾN
5 LÊ MINH QUỐC - NGUYỄN NGỌC THIỆN: CHA VÀ CON
6 LÊ MINH QUỐC - LÊ TRUNG TÍN: NÀNG THƠ CỦA BA
7 LÊ MINH QUỐC - THẾ HIỂN: LẦN ĐẦU RU CON
8 LÊ MINH QUỐC - BÙI ANH TÔN: Con gái của ba
9 Lê Minh Quốc: TRỊNH CÔNG SƠN - HỘI NGỘ GIỮA HƯ KHÔNG
10 PHAN HUỲNH ĐIỂU - Tình nhạc duyên thơ
11 LÊ MINH QUỐC: Chú ve học bài - VŨ HOÀNG
12 LÊ MINH QUỐC: Hoa của bé - VŨ HOÀNG
13 LÊ MINH QUỐC: Sóng biển Đông - VŨ HOÀNG
14 LÊ MINH QUỐC: Lời mẹ dặn - HOÀNG TUYÊN
15 LÊ MINH QUỐC: Chào mùa hè xanh - LÊ QUỐC THẮNG
16 LÊ MINH QUỐC: Lời tình năm mới - ĐOÀN XUÂN MỸ
17 LÊ MINH QUỐC: Tản mạn về thơ phổ nhạc
18 LÊ MINH QUỐC: Cuộc tình còn lại - PHẠM ĐĂNG KHƯƠNG
19 LÊ MINH QUỐC - Vài suy nghĩ về thơ phổ nhạc
20 LÊ MINH QUỐC: Hương Hà Nội - QUỲNH HỢP

Trang 1 trong tổng số 3

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson