LÊ HƯNG VKD: LUÂN KHÚC CỘT MỐC BUỒN

 

ng-i-suy-t-ngsuytuio-nb

 

1/

Denial/ phủ nhận, khước từ

Tạo hóa sinh nhân loại

Tuy giống nhau hình hài

Nhưng khác nhau trạng thái:

- Ít khen/ nhiều chê bai!

2/

Anger/ càm ràm phẫn nộ

Tạo hóa sinh nhân loại

Thuận lợi thường hân hoan

Khó khăn thường tự ái:

- Nỗi tức giận - càm ràm!

3/

Bargaining/ kỳ kèo thương lượng

Tạo hóa sinh nhân loại

Khi thua thiệt hỗn mang

Chọn bớt đi tai hại:

- Tạm sống chung vội vàng!

4/
 

Depression/ trầm cảm, thất vọng

Tạo hóa sinh nhân loại

Nét thất vọng rõ ràng

Là thu mình tê tái:

- Sống trầm cảm khô khan?

5/

Acceptance/ thỏa thuận chấp nhận

Tạo hóa sinh nhân loại
,
Bởi cuộc sống vô thường

Giảm khó khăn nan giải:

- Sống chấp nhận là...khôn!

LÊ HƯNG VKD


Ghi chú:

Mô phỏng 5 trạng thái tâm lý xã hội của nữ bác sỹ Kubler Ross/ nguời Thụy Sĩ đề xuất năm 1969:

- MỘT "TRẠNG THÁI" HIỆN HỮU CÓ ĐẾN NĂM "TÂM THÁI" XÃ HỘI KHÁC NHAU...
do bà KUBLER ROSS (nữ bác sĩ nghiên cứu thần kinh - nguời Thụy Sĩ, đề xuất # sau năm mậu thân 1968?).

1/ Dòng chảy "tâm lý tự tôn" coi thường dịch bệnh Covid-19, nên khước từ những thông tin cảnh báo của y học dự phòng... tạm gọi là " denial".

2/ Dòng chảy "tâm lý tự ái" tỏ ra dễ tức giận, hoặc càm ràm về căn bệnh Covid-19 vì đã làm cản trở những công việc của họ... tạm gọi là " anger".

3/ Dòng chảy "tâm lý tự trọng" /biết người biết ta, đã cùng nhau chia sẻ thông tin về con quỉ vô hình Covid-19, để giảm thiểu thiệt hại cho nhau... tạm gọi là "bargaining".

4/ Dòng chảy "tâm lý tự ti" mà sinh ra mặc cảm bất lực, thậm chí nặng hơn là sống trầm cảm... tạm gọi là "depression".

5/ Dòng chảy "tâm lý tự kỷ", chỉ tập trung cách sống chung nào có lợi cho riêng mình, bảo vệ thụ động cho mình (có thể thêm cho cộng đồng nhỏ của mình thôi), bỏ mặc tha nhân/ thiên hạ đang gồng mình đối phó với dịch Covid-19....tạm gọi là" acceptance").


ROTATION OF SAD MILESTONES


1/

Denial

The Creator makes humans

Similar in figures

Different from states of mind, though

Giving less compliment and much disparagement

2/

Anger

The Creator makes humans

Happy when getting lots of benefit

Touchy when at a disadvantage

Growing angry and always complaining!

3/

Bargaining

The Creator makes humans

Losing in chaos

Catching something less harmful

Living temporarily together in a hurry!

4/
 

Depression

The Creator makes humans

Obviously, having huge disappointment

Cowering in sadness

Living in dry depression?

5/
Acceptance    

The Creator makes humans

As life is changing

To reduce insolvable difficulties

Living an acceptance life is …. wise!

 

Translated by Lê Vương Ly

(Describing 5 spychosocial states proposed in 1969 by Kubler Ross, the Swiss female doctor)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson