NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: MƯA BÓNG MÂY

Ha_noi_va_nhung_mua_hoa20

Lắng nghe tiếng mưa rơi

vỗ bên đời giấc mộng  

Mưa về trên phiếm lá

Trở bốn mùa lao xao

Mưa đi qua đồi cao

Gởi nồng nàn hương đất

Đồng xanh lúa dậy thì

Căng hạt vàng tất bật  

Có một điều rất thật

Như tôi đã yêu em  

Như mưa yêu cuộc đời  

Như mưa yêu loài người

Như mưa yêu biển khơi

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Trái tim dường khắc khoải

Em về trong giấc mộng

Hóa thành mưa bóng mây


N.T.B.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson