NGUYỄN THỊ BÍCH THOA: Thưởng trà

 

thuong-tra-ntbthoa

Nâng ly thưởng một ngụm trà

Thơm hương chát vị hóa ra ngọt, cười

Vội chi cũng một phận người

Than chi cũng một khóc cười

Rồi qua…


Mời người

Ta lại mời ta

Bình minh nắng chạm tháng ba

Xuân vừa…

Lặng nhìn dăm áng mây thưa

Bập bênh vẫn cứ bập bênh phiêu bồng


Ừ thì trôi

Ừ thì trông

Ừ thì  mưa nắng, thì mong manh trời

Thì đời xoay giữa vòng trôi

Hay quên một chút?

Ừ thôi…

Thưởng trà!


N.T.B.T

 Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson