Phan Văn Thịnh: XUÂN THẦM

 

phanvan-tHinh

Tác giả thơ PHAN VĂN THỊNH

 

 

Sớm ba mươi lắng hồn trong như nước

Tuổi thơ bay trên cánh gió chập chờn

Bên quán trọ - cội mai già ngơ ngác

Hạt sương cười nghe nụ - nẩy mầm khôn.


Hoa cứ rộ cho vàng phai mắt biếc

Xuân lại qua thăm viếng đã bao lần

Nào ai biết suối còn reo tiếng ngọc...

Dấu chưa mòn - sương khói đã chồn chân.


Cao cao vút mấy tầng mây cánh hạc

Cõng âm thầm như lữ khách phương xa

Cũng khói sương vương chút nắng quê nhà

Nghiêng chưa hết giữa vầng mây ánh bạc.


Ngày lãng đãng khói trầm dường chưa dứt

Ngửa tay trơn xem hoa nở bao mùa...

Nghe trước ngõ cành mai vừa bừng nụ

Dẩu lặng thầm mà ngan ngát hương đưa.


P.V.T

 

Cùng một tác giả:

Hình như

Mưa

Vô ngôn

Lời thiên thu

Hoa khai

 

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson