THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ - Mục lục

Lê Minh Quốc: CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ - Mục lục

Mục lục
Lê Minh Quốc: CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ
Mục lục
Tất cả các trang

Mục lục

 

Mạc Đĩnh Chi

Chính là sen ở giếng vàng đầu non

Nguyễn Bá Lân

“Ngự sử đức tài xứng kỳ chức”

Nguyễn Thiếp

Nhà chính trị xuất sắc của thế kỷ XVIII

Ngô Thì Sĩ

Không hổ là bậc danh nho

Trịnh Hoài Đức

Sáng cùng nhật nguyệt rạng trời Nam

Hoàng Diệu

Nghìn thuở núi Nùng nêu chính khí

Kỳ Đồng

Việc đời vẩn đục sao đành ngồi trông?

Trương Vĩnh Ký

Ở với họ mà không theo họ

Tôn Đức Thắng

Người lập Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam

Nguyễn An Ninh

Thần tượng của thanh niên Sài Gòn thập kỷ 20 của thế kỷ XX

Phạm Tuấn Tài

Từ chủ nghĩa Tam dân đến chủ nghĩa Mác

Phan Thanh

Người thanh niên trí thức nhiệt thành yêu nước

Nguyễn Hữu Tiến

Người vẽ hồn của Tổ quốc

Lưu Hữu Phước

Người viết lịch sử dân tộc bằng âm nhạc

Nguyễn Sơn

Lưỡng quốc tướng quân

Nguyễn Bình

Người thống nhất các lực lượng vũ trang Nam bộ đầu năm 1946

Nguyễn Chí Thanh

Nhà chính trị, quân sự lỗi lạc

Lê Duẩn

Bản lĩnh thời đại của một nhà chính trị

Bút Tre

Làm thơ phục vụ công tác chính trị

Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson