THỂ LOẠI KHÁC Kể chuyện danh nhân Việt Nam Lê Minh Quốc: DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM - MỤC LỤC

Lê Minh Quốc: DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM - MỤC LỤC

Mục lục
Lê Minh Quốc: DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM
MỤC LỤC
Tất cả các trang


MỤC LỤC

Nguyễn Trãi

Khí phách và tinh hoa của dân tộc

Nguyễn Du

Tiếng thơ vang vọng đất trời

Phạm Đình Hổ

Người để lại cho đời sau nhiều công trình văn hóa

Phan Văn Trị

Lòng ta sắt đá há lung lay

Nguyễn Khuyến

Người đạt đến mẫu mực của thi ca cổ điển Việt Nam

Đào Tấn

“Ông vua” của nghệ thuật tuồng

Tú Xương

Có lẽ nghìn thu tiếng vẫn còn

Ba Phi
“Ông vua” nói dóc Nam bộ

Hồ Chí Minh

Hình ảnh của dân tộc

Nguyễn Phan Chánh

Người giữ hồn quê trong tranh lụa

Tú Mỡ

Không bị lấp trong sóng vỗ của thời gian

Vũ Trọng Phụng

“Số độc đắc văn chương vừa trúng thế”

Nguyễn Đổng Chi

Người miệt mài tìm kiếm giá trị  văn hóa dân tộc

Nam Cao

Người sống mãi cùng nhân vật Chí Phèo trong văn học Việt Nam

Trần Đức Thảo

Nhà triết học lừng danh của Việt Nam

Văn Cao

Người nghệ sĩ đa tài

Từ Chi

Nhà dân tộc học hàng đầu về văn hóa Mường trong thế kỷ XX

Chia sẻ liên kết này...Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson