Tập thơ THƠ SAU CUỘC CHIẾN của NGUYỄN LOAN

PDF.InEmail

 

le-minh-quoc---tap-tho-nguyen-loan

le-minh-quoc---tap-tho-nguyen-loan-2

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập san ÁO TRẮNG số 10.2016 - phát hành thứ Hai ngày 21.11.2016

PDF.InEmail

 

BIA1_AO-TRANG-10

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập sách TÂM THIỀN LẼ DỊCH XÔN XAO của LÊ HƯNG VKD

PDF.InEmail

 

tamthienledichxonxao-1-R

tamthienledichxonxao-2-R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập sách THẢ MỘT BÈ LAU của THÍCH NHẤT HẠNH

PDF.InEmail

 

THAMOTBELAUTNH-1-R

THAMOTBELAUTNH-2-R

Thưa rằng, "Thả một bè lau"

"Gió quang mây tạnh" dạt dào yến oanh

"Bốn phương mây trắng" cỏ xanh

"Tan sương đầu ngõ" chân thành an nhiên

Cám ơn, người tặng hoa tiên

Mở trang sách, mỗi lụy phiền, thoáng bay...

Cám ơn bạn Nguyễn Hướng Dương (Giám đốc Thư viện sách dành cho người mù) đã có nhã ý gửi tặng.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập sách DIỄN TIẾN CÂU CHUYỆN VƯƠNG THÚY KIỀU của CHARLES BENOIT (Lê Vân Nam)

PDF.InEmail

 

dien-bien-vuong-thuy-kieu-1R

 

dien-bien-vuong-thuy-kieu-2RGhi chú: Cám ơn nhà biên kịch Đoàn Tuấn đã có nhã ý gửi tặng. Truyện Kiều có câu:

Rằng trong ngọc đá vàng thau

Mười phần ta đã tin nhau cả mười

Chia sẻ liên kết này...

 
 

NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG tặng sách

PDF.InEmail

 

tang-sach-1-RRGhi chú:
Cám ơn bạn Nguyễn Hướng Dương (Giám đốc Thư viện sách dành cho người mù) đã có nhã ý gửi tặng. 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

GA SÁNG, NAM KAU - 2 tập thơ mới của TRẦN QUANG QUÝ

PDF.InEmail

 

2-tap-tho-moi-tran-quang-quy-1-R

 

2-tap-tho-moi-tran-quang-quy-2-R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập tạp bút HOA DỊ THƯỜNG của VÕ THANH PHÚ

PDF.InEmail

 

hoadithuog-1-RR

hoadithuog-2-RR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Hai tập sách mới của NGUYỄN THÀNH NHÂN

PDF.InEmail

 

HAI-TAP-SAQCH-MOI-CUA-NGUYEN-THANH-NHAN

 

HAI-TAP-SAQCH-MOI-CUA-NGUYEN-THANH-NHAN2R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Tập thơ ĐAU ĐÁU MIỀN QUÊ của NGUYỄN KHẮC ĐÀM

PDF.InEmail

 

daudaumien-1ued-que-1R

daudaumien-1ued-que-2R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 4 trong tổng số 43

298
trinhduyson