Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Số người tham gia bình chọn
374
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 14:53
Lần bình chọn cuối cùng
Chủ nhật, 04 Tháng 8 2019 21:00

Cảm nhận website Lê Minh Quốc

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Giao diện đẹp
221 59.1%
Tương tác bạn đọc tốt
75 20.1%
Nội dung phong phú
63 16.8%
Ý kiến khác
15 4%