BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: CẢM GIÁC TẾT

LÊ MINH QUỐC: CẢM GIÁC TẾT

 

leminhquoccam-giac-tet(nguồn: Giai phẩm Xuân 2018 của báo Công An Đà Nẵng)

 

Ghi chú:

(Trích trong tập tùy bút MẸ ĐÃ ĐI CHỢ VỀ - NXB Trẻ - 2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson