BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Ở SÀI GÒN, ĂN PHỞ BẮC, UỐNG RƯỢU HỒNG ĐÀO

LÊ MINH QUỐC: Ở SÀI GÒN, ĂN PHỞ BẮC, UỐNG RƯỢU HỒNG ĐÀO

 

osaigonanphobacupongruuohong-dao(Nguồn: Báo ANTG giữa tháng số 120 - tháng 1.2018)

 

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: Ở SÀI GÒN, ĂN PHỞ BẮC, UỐNG RƯỢU HỒNG ĐÀO

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson