BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: XA NHAU GIÓ ÍT LẠNH NHIỀU

LÊ MINH QUỐC: XA NHAU GIÓ ÍT LẠNH NHIỀU

 

xa-nhau-gio-it-lanh-nhieu

Đọc bài:


LÊ MINH QUỐC:


XA NHAU GIÓ ÍT LẠNH NHIỀU

 

GHI CHÚ: Trích trong tập sách NGÀY QUA BÓNG NGÀY, in trong năm 2018

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson