BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: SEN HỒNG, HUỆ TRẮNG BẦN THẦN TIỄN NHAU...

LÊ MINH QUỐC: SEN HỒNG, HUỆ TRẮNG BẦN THẦN TIỄN NHAU...

 

SN-HONG-HUE-TRANG-BAN-THAN-TIEN-NHAU

(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 975 ngày 10.9.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUÔC: SEN HỒNG, HUỆ TRẮNG BẦN THẦN TIỄN NHAU...

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson