BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Nhà thơ CAO XUÂN SƠN - NGHIÊNG MÌNH DỐC CẠN CHIÊM BAO

Nhà thơ CAO XUÂN SƠN - NGHIÊNG MÌNH DỐC CẠN CHIÊM BAO

 

nmghienminhhdoc-can-chiem-bao

(Nguồn: Báo ANTG giữa tháng số 116 tháng 9.2017)

 

 

Đọc bài:

Nhà thơ CAO XUÂN SƠN - NGHIÊNG MÌNH DỐC CẠN CHIÊM BAO

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson