BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

 

van-vo-hcuyen-vat-cuo-khi-tam-than

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 959 phát hành ngày 1.4.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

 

(Ghi chú: Trích trong tập Ngày đi trên chữ. Đang chuẩn bị in).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson