BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: TÔI LUI HỒN LẠI NHƯNG ĐỜI ĐÃ XA

LÊ MINH QUỐC: TÔI LUI HỒN LẠI NHƯNG ĐỜI ĐÃ XA

 

toi-lui-hon-lai-nhung-doi-da-xa

(nguồn: Báo ANTG cuối tháng số 186 tháng 2.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: TÔI LUI HỒN LẠI NHƯNG ĐỜI ĐÃ XA

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson