BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: MẮM ƠI...!

 

MAM-OI-LE-MINH-QUOC-NLD-XUAN-2017(nguồn: Báo Người Lao Động số XUÂN 2017)

Đọc bài: LÊ MINH QUỐC: MẮM ƠI....!

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ƯỚC GÌ...

 

ktnn_xuan_2017le-minnh-quoc

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số XUÂN 2017)

Đọc bài: LÊ MINH QUỐC: ƯỚC GÌ...

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: CON GÀ TỤC TÁC LÁ CHANH

 

(nguồn: Trle-minh-quoc-con-ga-tuc-tac-la-chanh

(nguồn: Trích Báo Tuổi Trẻ Cười XUÂN 2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: THỜI GIAN VỜI VỢI PHIÊU LINH

 

LEMINHQUOC-thoi-gian-voi-voi-phieu-linh(nguồn: Báo Thanh Niên XUÂN 2017)

GHI CHÚ:

Trích đoạn trong tạp bút cùng tên in trong tập NGÀY SỐNG ĐỜI THƠ, NXB Văn Học đang in

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG - CÀNH MAI TRẮNG MỘNG CÒN ĐÂY

le-minh-quoc-canh-mai-tarng-mong-con-day

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Trời say trời cũng đỏ gay ai cười?

le-minh-quoc-TROI-SAY-MAT-CUNG-DO-GAY

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: MỘT VÀI TIẾNG VIỆT MIỀN NAM

 

le-minh-quoc---mot-vai-tieng-viet-mien-nam

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TRỜI NÀO PHỤ KẺ CÓ NHÂN

le-minh-quoc---troi-nao-phu-ke-co-nhan

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Bảo nhau dắt díu đi xem hội này

le-minh-quoc---bao-nhau-dat-chiu-di-xem-hoi-nay
Đọc bài: LÊ MINH QUỐC: BẢO NHAU DẮT DÍU ĐI XEM HỘI NÀY


Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: UỐN LƯỠI BẢY LẦN TRƯỚC KHI NÓI

 

uon-luoi-7-lan-truoc-khi-noi-1R-LE-MINH-QUOC

Đọc bài: LÊ MINH QUỐC: UỐN LƯỠI BẢY LẦN TRƯỚC KHI NÓI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 8 trong tổng số 38

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson