BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: VỊ XUYÊN CÓ TÚ XƯƠNG, DỞ DỞ LẠI ƯƠNG ƯƠNG

 

vi-xuong-co-Tu-xuiong(Nguồn: Báo ANTG cuối tháng - số 203,  tháng 7.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC:

VỊ XUYÊN CÓ TÚ XƯƠNG

DỞ DỞ LẠI ƯƠNG ƯƠNG

w.leminhquoc.vn/van-xuoi/nhat-ky/4460-le-minh-quoc-nhat-ky-1072018.html

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: GẠN ĐỤC KHƠI TRONG VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

 

gabn-duc-khoi-tgriog-banm-hoc-1975

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: VUI BIẾT CHỪNG NÀO, ĐẸP BIẾT CHỪNG NÀO

 

le-minh-quoc-vui-biet-chnung-nao-depo-biet-hung-nao

 

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: VUI VIẾT CHỪNG NÀO, ĐẸP BIẾT CHỪNG NÀO

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: CỘI NGUỒN CÒN ĐÓ, NHỚ NHAU LẠI VỀ...

 

coi-nguinn-condo-nho-nhau-lai-ve-1R

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - 10.7.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: CỘI NGUỒN CÒN ĐÓ, NHỚ NHAU LẠI VỀ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Phan Vũ - Nghệ sĩ tận hiến

phan-vu-nghe-si-tan-hiebn

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Mềm gối cóc khô mềm gối mãi

 

mem-goi-cioc-kho-mem-goi-mai(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.7.2018)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HOÀNG XUÂN HÃN - Nhà “Tây học” nặng hồn “dân tộc học”

 


hoang-xuan-han-nha-thay-hoc-nang-long-dan-toc-hoc

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TA NGỒI TA NÓI, BÓNG NGỒI BÓNG NGHE

 

ta-ngoi-ta-noi-bong-ngoi-bong-nghe

ĐỌC BÀI:

LÊ MINH QUỐC:

TA NGỒI TA NÓI, BÓNG NGỒI BÓNG NGHE

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc: Thơ bóng đá của Sài Gòn xưa

 

tho-bonvgda-cua-nguoi-viet-xua

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Đoàn Tuấn - người kể chuyện đời lính thế hệ mình

 


NGUOI-KLOJHKE-CHUEN-DOPI-MINH

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 8 trong tổng số 56

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson