BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: Vĩnh biệt nhà thơ Thanh Tùng - Hoa như mưa rơi rơi

thanh-tung-hoa-nhu-mua-roi-riR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BANH TA-LÔNG

 

banh-ta-lon-ttc(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.9.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: SEN HỒNG, HUỆ TRẮNG BẦN THẦN TIỄN NHAU...

 

SN-HONG-HUE-TRANG-BAN-THAN-TIEN-NHAU

(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay số 975 ngày 10.9.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUÔC: SEN HỒNG, HUỆ TRẮNG BẦN THẦN TIỄN NHAU...

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NGÓ VÔ TRONG NHÀ NHƯ HỘI TẦN VƯƠNG

 

NGO-VO-TRO9NG-NMHA-NHU-HOI-TRAN-VUONG(Nguồn: Báo ANTG giữa tháng số 116 tháng 9.2017)

 

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: NGÓ VÔ TRONG NHÀ NHƯ HỘI TẦN VƯƠNG

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà thơ CAO XUÂN SƠN - NGHIÊNG MÌNH DỐC CẠN CHIÊM BAO

 

nmghienminhhdoc-can-chiem-bao

(Nguồn: Báo ANTG giữa tháng số 116 tháng 9.2017)

 

 

Đọc bài:

Nhà thơ CAO XUÂN SƠN - NGHIÊNG MÌNH DỐC CẠN CHIÊM BAO

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Con nít, nhít, xít hay sít?

 

connicon-sit

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.9.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Đứng mơ mùi nén, ngồi thương mùi hành

 

DUNG-MO-CU-NEN-NGIOI-THUO-NUI-HANH

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nhà nghiên cứu văn học LƯU KHÁNH THƠ - Trên con đường đời với cả thi ca

 

llu-khanh-tho-ANTG1R(nguồn: ANTG số 192 tháng 8.2017).

Đọc bài:

NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC LƯU KHÁNH THƠ - TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI VỚI CẢ THI CA

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BIẾT LÀM SAO GÌN GIỮ GIẤC MƠ

 

biet-lam-sao-gin-giu-giac-mo1R(nguồn: ANTG số 192 tháng 8.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: BIẾT LÀM SAO GÌN GIỮ GIẤC MƠChia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

leminh-quoc-ve-klai-chien-truog-xua

(nguồn: Tạp chí KIẾN THỨC NGÀY NAY số 20.8.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 8 trong tổng số 46

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson