BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

NHỚ NHÀ THƠ THY NGỌC: CON NGỰA THỒ TRONG VĂN CHƯƠNG THIẾU NHI

 

congua-thio-trong-van-chung-thieu-thi-thuy-ngoc

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: GIÓ TRĂNG KHO SẴN TIÊU KHÔNG HẾT

 

gio-trang-khi-san-tieu-khg-ht

(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 112 tháng 5.2017)

 

Đọc bài:

GIÓ TRĂNG KHO SẴN TIÊU KHÔNG HẾT

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NGÀY THÁNG CHƯA XA


LEMINHQUCO-NGAY-THANG-CHUA-XA

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: LỬA GẦN RƠM KHÔNG TRÈM CŨNG TRỤA

 

lua-gan-ron-khong-trem-cug-trua

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1.5.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thế nào? Ai biết phải nên thế nào?

 

 

THE-NAO-AI-BIET-PHAI-NEN-THE-NAO

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

 

van-vo-hcuyen-vat-cuo-khi-tam-than

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 959 phát hành ngày 1.4.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

 

(Ghi chú: Trích trong tập Ngày đi trên chữ. Đang chuẩn bị in).

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ VĂN NGHỆ: CHUYỆN QUA NHỚ LẠI MÀ CƯỜI

 

CHUYNEN-QUYA-NH-NHO-KLAI-MA-CUOI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI

 

no-tinh-chu-a-tra-cho-ai-1R

Đọc: LÊ MINH QUỐC: NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ĐI GIÁC SẮM BẦU, ĐI CÂU SẮM GIỎ

 

di-giac-sam-bau(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 15.4.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC:Đua chi chén rượu câu thơ

 

dua-chi-chen-ruuu-cau-tho

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 7 trong tổng số 41

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson