BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

Nguyễn Phan Chánh - tranh lụa hồn quê

nguyen-phan-chanh-tranh-lua-hon-que

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thư trung có gái tuyệt vời

 

leminh-quoc-TRUNG-THU-CO-GAI-TUYET-VOI

(nguồn: Báo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng - số 200 - tháng 4.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: THƯ TRUNG CÓ GÁI TUYỆT VỜI

 

 


Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: CƯỜI, CƯƠI, CƯỚI, CƯỠI

 

leminhquoc-cuoi-cuoi-cuoiu-cuio(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - số ra ngày 1.5.2018)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Từ "chạy có cờ" đến "ngồi nhầm ghế"

 

CHAY-CO-CO-DEN-NGOI-NGHAM-GHE

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 15.4.2018)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BÀN VỀ... LY TRÀ ĐÁ

 

ban-ve-ly-tar-da

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay - số ra ngày 1.4.2018)

 

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TRONG TIẾNG RAO CÒN CÓ CẢ HƯƠNG THƠM

 

trongtieng-rao-com-c-huong-thom

(nguồn: Báo ANTG giữa tháng - số 123 tháng 4.2018)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC:

TRONG TIẾNG RAO CÒN CÓ HƯƠNG THƠM

Chia sẻ liên kết này...

 
 

THI SĨ ĐÔNG HỒ - NGƯỜI ĐI TÌM CẢM HỨNG TỪ TIẾNG VIỆT

 

thi-si-dong-ho-nguoi-di-tim-cam-hung

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vĩnh biệt nhà giáo - nhà nghiên cứu Lê Tiến Dũng: Tiễn người về cõi bao la

 

tien-nguoi-ve-coi-ba-la1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ĐỤT, ĐÁY, ĐĂNG, ĐÓ

 

le-minh-quoc-dang-dut-day-do

(Nguồn: TTC số ra ngày 1.4.2018)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

KÉP TRÀ - THI SĨ TRÀO PHÚNG BẤT ĐẮC CHÍ

 

kep-tra-thi-si-trao-phung-bt-dac-chi-R

(nguồn: Báo ANTG cuối tháng - số 199 tháng 3.2018)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 4 trong tổng số 48

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson