BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: NGÀY THÁNG CHƯA XA

PDF.InEmail


LEMINHQUCO-NGAY-THANG-CHUA-XA

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: LỬA GẦN RƠM KHÔNG TRÈM CŨNG TRỤA

PDF.InEmail

 

lua-gan-ron-khong-trem-cug-trua

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1.5.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thế nào? Ai biết phải nên thế nào?

PDF.InEmail

 

 

THE-NAO-AI-BIET-PHAI-NEN-THE-NAO

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

PDF.InEmail

 

van-vo-hcuyen-vat-cuo-khi-tam-than

(nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số 959 phát hành ngày 1.4.2017)

Đọc bài:

LÊ MINH QUỐC: VẨN VƠ CHUYỆN VẶT CƯỜI KHÌ TẤM THÂN

 

(Ghi chú: Trích trong tập Ngày đi trên chữ. Đang chuẩn bị in).

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ VĂN NGHỆ: CHUYỆN QUA NHỚ LẠI MÀ CƯỜI

PDF.InEmail

 

CHUYNEN-QUYA-NH-NHO-KLAI-MA-CUOI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI

PDF.InEmail

 

no-tinh-chu-a-tra-cho-ai-1R

Đọc: LÊ MINH QUỐC: NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: ĐI GIÁC SẮM BẦU, ĐI CÂU SẮM GIỎ

PDF.InEmail

 

di-giac-sam-bau(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 15.4.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC:Đua chi chén rượu câu thơ

PDF.InEmail

 

dua-chi-chen-ruuu-cau-tho

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Lễ nghĩa của người Việt

PDF.InEmail

 

lengjhiacuanguoi-viret

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TỪ "TỐC KÊ" ĐẾN "MÁT DÂY ĐIỆN"

PDF.InEmail

 

tu-toc-ke-den-mat-day-dien

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.4.2017)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 2 trong tổng số 36

298

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson